Fotky
Rùzný výbìr
00.jpg
Teplota v Lednu (Valencia E)
01.jpg
Kaktusy ve Špaòelsku
02.jpg
Že by netøesk?
03.jpg
Terasa
04.jpg
Palmy
05.jpg
Malá palma
06.jpg
Potapìní v akvariu... (Portsmouth UK)
07.jpg
Ostravská Zoo
08.jpg
Hydrohonda v pøírodì
09.jpg
Francie
10.jpg
Rodinné auto... (F)